Home | Term & Conditions
Forgot Password ?
ลงทะเบียน

33bbet.com

ย้ายเงินเพื่อเล่นเกมส์ (Switch money to play game)

ขั้นตอนที่ 1) เช็คเงินที่กระเป๋าสตางค์

หลังจากที่ลูกค้าทำการเติมเงินเข้ามาแล้ว เงินจะอยู่กระเป๋าสตางค์ ให้ลูกค้ากดไปที่ กระเป๋าสตางค์ นะครับ เงินทั้งหมดจะอยู่ในช่อง S กีฬา ครับ

ขั้นตอนที่ 2) ย้ายเงินเพื่อเล่นเกม

หลังจากนั้นลูกค้าเลือกเกมที่ลูกค้าจะโยกเงินไปเล่น ในที่นี้ผมยกตัวอย่างเป็น M กีฬา ก็ให้ลูกค้าคลิกที่ช่องด้านล่างว่า จากแพลตฟอร์ม ให้เลือกเป็น S กีฬา เพื่อเอาเงินออก กรอกจำเงินที่ต้องการโยกไปเล่น และ เลือกแพลตฟอร์มที่จะนำเงินไปเล่นเป็น M กีฬา หลังจากนั้น กดส่งข้อมูลครับ

ขั้นตอนที่ 3) ย้ายเงินแล้ว เริ่มเล่นได้

เมื่อระบบประมวลผลเสร็จ เงินจะถูกย้ายเข้าไปที่ที่เราจะเอาไปเล่นแล้ว เราก็สามารถเริ่มเล่นเกมนั้นๆด้วยจำนวนเงินที่เราเอาเข้าไปได้ทันทีครับ

ขั้นตอนการสมัครสมาชิก

สมัครสมาชิกเดี๋ยวนี้